วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ น.ส เพชรรัตน์ นามสกุล ถึงจอหอ หมู่1
คติประจำใจ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
ภูมิลำเนา  จังหวัด กาญจนบุรี 71240